اسناد، قوانین بالادستی و دستورالعمل‌های سازمان بهزیستی کشور

 

_ قانون اساسی (اصول سوم، دهم، بیست و یکم، سی‌ام و یکصد و پنجاه و ششم مرتبط با وظایف سازمان بهزیستی کشور)
 سند چشم‌انداز ایران 1404
_ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

_ قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور


_ قوانین و برنامه توسعه کشور:
 

   _ سیاست‌های کلی برنامه توسعه اول
   _ قانون برنامه توسعه اول
   _ سیاست‌های کلی برنامه توسعه دوم
   _ قانون برنامه توسعه دوم
   _ سیاست‌های کلی برنامه توسعه سوم
   _ قانون برنامه توسعه سوم
   _ سیاست‌های کلی برنامه توسعه چهارم
   _ قانون برنامه توسعه چهارم
   _ سیاست‌های کلی برنامه پنجم
   _ قانون برنامه توسعه پنجم
   _ سیاست‌های کلی برنامه توسعه ششم
   _ قانون برنامه توسعه ششم

 

_ سیاست‌های کلی نظام:

    _ سیاست‌های کلی اشتغال
     _ سیاست‌های کلی جمعیت
     _ سیاست‌های کلی سلامت
     _  سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر
     _ سیاست‌های کلی فضای مجازی (جرائم یارانه‌ای)

 

اسناد، قوانین، آئین‌نامه‌، دستورالعمل و بخشنامه‌های سازمان بهزیستی کشور

 

_ سند/ برنامه‌های ملی:


   _ سند پیشگیری از اعتیاد
   _ سند درمان و حمایت اجتماعی
   _ برنامه استراتژیک پیشگیری از ایدز
   _ سند جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی

 

_ قوانین:

   _ قانون مجازات اسلامی
   _ قانون آئین دادرسی کیفری
   _ قانون مدنی
   _ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381
   _ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست
   _ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها مصوب سال 1389
   _ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال 1383
   _ قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست
   _ قانون هدفمندی یارانه‌ها
   _ قانون حمایت از خانواده
   _ قانون مدیریت خدمات کشوری
   _ قانون تسهیل ازدواج جوانان
   _ قانون ارتقاء سلامت اداری 
   _ قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور

 

_ آئین‌نامه‌ها:


   _ آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی
   _ آئین‌نامه شورای ملی سالمندان
   _ آئین‌نامه اجرایی مربوط به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
   _ آئین‌نامه اورژانس اجتماعی
   _ آئین‌نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور
   _ آئین‌نامه تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

 

 _ کنوانسیون معاهدات بین‌المللی:


   _ کنوانسیون جهانی حقوق کودک
   _ کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت
   _ مقاوله‌نامه 182 ILO سازمان بین‌المللی کار

 

کلیه حقوق این سایت به سازمان بهزیستی کشور تعلق دارد.
سایت های مرتبط
سامانه ها
پیوندها