امکانات و قابلیت‌های سازمان


_  تعداد حدود 1600 واحد توانبخشی ارائه دهنده خدمات به معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن
_ امکان خدمات درمانی به بیماران روانی مزمن در103 مرکز درمانی و توانبخشی بهزیستی
_ تعداد 125 مرکز مشاوره پزشکی ژنتیک برای پیشگیری از معلولیتهای ناشی از اختلالات ژنتیکی
_ بیش از 450 مجتمع خدمات بهزیستی که ارائه دهنده خدمات اجتماعی در سطح کشور است
_ بیش از 1500 مجتمع روستایی که غالباً از محل مشارکتهای مردمی احداث شده اند
_ حدود 9930 مهد کودک دولتی و غیردولتی که ارائه خدمات آموزشی تربیتی و مراقبتی را به کودکان پیش دبستانی انجام می دهند
_ تعداد 393 خانه کودکان و نوجوانان ارائه دهنده خدمات تربیتی، مراقبتی و بهداشتی رفاهی به کودکان بی سرپرست. (دولتی، خیریه و هیات امنایی)
_ تعداد 10 خانه تربیتی خاص کودکان بی سرپرست مشکلات عاطفی_رفتاری
_  بیش از 41 مرکز ساماندهی و 7مهمانسرای سلامت کودکان کار و خیابانی
_  تعداد63 مرکز اورژانس اجتماعی که خدمات مشاوره ای، مددکاری، روانشناختی و حقوقی به افراد در معرض آسیب و بحرانهای اجتماعی ارائه می دهند
_ تعداد 32 خانه سلامت دختران پناهجو که خدمات بهداشتی ،آموزشی، تربیتی و رفاهی ارائه می دهند. تعداد 22 مرکز بازپروری اجتماعی زنان آسیب دیده که خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی تربیتی و رفاهی ارائه می دهند
_ تـعداد 31 مرکز اسکان مـوقت زنان بی سرپناه در معرض خشونت خانوادگی جهت تامین سلامت آنها در برابر تهدید آسیب های اجتماعی
_ تعداد 83 مرکز پیشگیری از طلاق و ارائه دهنده خدمات مشاوره ای مددکاری و حقوقی
_ تعداد 27 مرکز اجتماع درمان مدار اعتیاد( TC)
_ تعداد 465 مرکز درمان (دولتی) و بازتوانی سرپایی وبستری معتادان (دولتی و غیردولتی تحت نظارت)
_  تعداد 311 مرکز مشاوره حضوری در سراسر کشور
_ تعداد 370 موسسه غیردولتی فعال در زمینه پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی
_ تعداد 9 مرکز گذری DIC برای ارایه سرنگ و سوزن یک بار مصرف و آموزش های زیانکاهی
_ تعداد 211 مرکز مشاوره تلفنی در 211 شهرستان
_ تعداد 500 موسسه خیریه حمایت از خانواده های نیازمند و زن سرپرست
_ تعداد 61 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی
_ تعداد 276 موسسه خیریه نگهداری و حمایت ا زکودکان بی سرپرست
_ تعداد 7636 روستا مهد و مراکز غیردولتی در سطح کشور
_ تعداد137 مرکز درمان معتادین
_ تعداد37 مرکز درمان بیماران روانی مزمن
_ تعداد 240 مراکز توانبخشی (انجمن ثبت شده NGO)
_ تعداد168 مرکز سالمندان
_ تعداد 192 مرکز فیزیوتراپی
_ ساماندهی تعداد 500 مؤسسه خیریه و غیردولتی
_ تعداد 226 موسسه هیات امنایی نگهداری و حمایت ازکودکان بی سرپرست و فاقد سرپرست موثر و با صلاحیت
_ تعداد 200 مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی (خصوصی)
_ تعداد 50 مرکز مشاروه ژنتیک (خصوصی)
_ تعداد 500 مرکز درمان سرپائی اعتیاد بخش خصوصی
_تیم های در اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد(2500 تیم)
_ نیروهای انسانی (قراردادی، مشارکتی، پیمانکاری، شرکتی، طرحی)
_ تعداد 100موسسه خیریه ثبت شده (NGO) امور آسیب دیدگان اجتماعی
 
کلیه حقوق این سایت به سازمان بهزیستی کشور تعلق دارد.
سایت های مرتبط
سامانه ها
پیوندها