بسمه تعالی

      سازمان بهزیستی کشور در جهت نیل به اهداف سازمانی و به منظور توسعه , تعمیق و اتخاذ راهکارهای حل مسایل مبتلا به سازمان , ضمن  دعوت ازپژوهشگران  حقیقی وحقوقی به منظور اجرای طرحهای پژوهشی ، از مشارکت در پایان نامه ها ورساله های دانشجویی ارشد ودکتری نیز استقبال می نماید .
 
توضیحات مرتبط بانحوه دریافت پروپوزالهای پژوهشی:

- در مرحله اول پروپوزال های پژوهشی میبایست در فرم کوتاه نوشته وسپس به  ایمیل دبیرخانه پژوهش سازمان  به آدرس  research@behzisti.Gov.ir ارسال گردد.
- ارسال پروپوزال های پژوهشی به معنی الزام سازمان برای همکاری نخواهد بود .
- پروپوزال ها پس از بررسی و ارزشیابی علمی ،هزینه ای و تائید سازمان , بر اساس دستورالعمل ماده 56  و سایر قوانین وضوابط مرتبط ابتدا درسمات ملی ثبت و پس ازتائید شورای عالی عتف واخذ کد رهگیری  ، در نهایت منجر به انعقاد قرارداد می گردد.
- اشخاص حقیقی بعنوان پژوهشگر می بایست دارای حکم عضویت در هیئت علمی دانشگاه باشند.
- اشخاص حقوقی شامل موسسات دانش بنیان , دانشگاه ها و .... میباشند.
- در صورت تصویب پروپوزال و عقد قرارداد , مجری موظف است نامه ای از ریاست دانشگاه متبوع خود مبنی بر مجوز انجام پژوهش اخذ و به دبیرخانه پژوهش سازمان ارائه نمایند .
- قراردادهای مربوط به پژوهش مشمول قانون "منع مداخله کارکنان دولت" میباشد .
- موضوع پایان نامه های دانشجویی باید در راستای اولویت های پژوهشی سازمان بهزیستی باشند .
- ارائه نامه از دانشگاه بعنوان تائیدیه موضوع پایان نامه مورد نیاز است .
- دانشجو پس از تدوین پایان نامه , دو نسخه مکتوب به همراه سی دی فایل از پایان نامه خود را به دبیرخانه پژوهش تحویل نماید .
- حمایت سازمان از پایان نامه های دانشجویی بیشتر در زمینه تبادل اطلاعات , آمار موجود , مراکز تابعه سازمان , آزمودنی ها و ... خواهد بود.                                                                           
- در پایان نامه های دانشجویی که با حمایت سازمان انجام میشوند، دانشجو ملزم به درج عبارت " این پایان نامه با حمایت سازمان بهزیستی انجام گرفته است" در ابتدای پایان نامه خود می باشد.
- جهت هرگونه پاسخگویی می توانید بادبیرخانه پژوهش 66760884 تماس حاصل فرمائید .

 

برای مشاهده اولویت‌های پژوهشی اینجا کلیک کنید!
فرم پژوهش را اینجا کلیک کنید!

عناوین پژوهشی با مشارکت دانشجویان را اینجا ببینید!

 

کلیه حقوق این سایت به سازمان بهزیستی کشور تعلق دارد.
سایت های مرتبط
سامانه ها
پیوندها